algemene voorwaarden - Bailando Salsa

Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden
Gewijzigd op 29 augustus 2022

1. Het totale cursusgeld dient uiterlijk op de eerste les te zijn voldaan.

2. Het overzicht met de hoogte van het cursusgeld voor één of meerdere cursussen is vastgelegd in het document “tarieven cursussen”.
Voordat u het verschuldigde cursusgeld aan ons voldoet verzoeken wij u kennis te nemen van dit document. De tarieven kunnen per seizoen, afhankelijk van het aantal geboden lessen in een cursus, verschillen.

3. Indien betaling via bank plaatsvindt, dient het volledige lesgeld ook vóór de 1e les te zijn bijgeschreven op onderstaand nummer van de ING-Bank met rekeningnummer IBAN NL91 INGB  0001 9915 38t.n.v. Bailando Salsa, Kerkweg 4, 5398 HJ Maren-Kessel, onder vermelding van de cursus en lesavond.

Indien u gebruik wilt maken van betaling in termijnen kan dit vooraf in overleg met de dansschool geregeld worden en zullen hiervoor separate afspraken worden vastgelegd met de betreffende cursist.

4. Wanneer de (volledige) betaling, om welke reden dan ook, achterwege blijft, zal Bailando Salsa zich het recht toekennen om de betreffende leerling de deelname aan de lessen te ontzeggen.

5. Voor een goed verloop van de lessen wordt u verzocht op tijd aanwezig te zijn.

6. Cursisten worden verzocht om bij verhindering tijdig telefonisch via e-mail of whatsapp af te melden bij de betreffende docent.

7. Wanneer een leerling i.v.m. ziekte niet aanwezig kan zijn tijdens de les zal in overleg met de docent bekeken worden of het mogelijk is om de gemiste les(sen) op een andere dag of tijdstip in te halen. Het lesgeld wordt niet gerestitueerd.

8. Het is van belang om tijdens de cursus zoveel mogelijk lessen aanwezig te zijn. Door veelvuldige afwezigheid wordt het overbrengen van de lesstof vertraagd, dit houdt de volledige groep onnodig op. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

9. Bij verhindering of voortijdige beëindiging van de cursus wordt het lesgeld niet terugbetaald en verrekening van het lesgeld met een volgende cursus is niet mogelijk.

10. Dansschool Bailando Salsa is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van welke aard dan ook.

11. Dansschool Bailando Salsa is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel dat is ontstaan voor, tijdens of na de les of salsa dansavonden.

12. Cursisten met een lichamelijke beperking, die mogelijk een belemmering kan vormen voor het volgen van de lessen, dienen dit vooraf met de docent te bespreken.

13. Mobiele telefoons dienen tijdens de les uitgeschakeld of op “stil” te worden gezet.

14. Houdt er rekening mee dat u met andere mensen danst. Het is dus van belang dat u aandacht besteedt aan lichamelijke hygiëne.

15. Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat anderen hiervan geen hinder ondervinden.

16. Bailando Salsa geeft les in verschillende horecagelegenheden, zelf meegebrachte drankjes mogen niet genuttigd worden.
Terug naar de inhoud